Baile

An-obair á dhéanamh ag scoileanna sa líonra seo: Breathnaigh ar an bhfís seo;

IMG_0481

Screen Shot 2018-09-28 at 20.07.56


Fáilte chuig an suíomh gréasáin seo – Ag Fairsingiú le Físbhlaganna: Borradh, beachtú agus buanú na Gaeilge trí theicneolaíocht i scoileanna lán-Ghaeilge.