Buíochas

Tá braisle na scoileanna seo agus Coláiste Mhuire Gan Smál thar a bheith buíoch don Roinn Oideachais & Scileanna, an tAire Oideachais & Scileanna, Richard Bruton T.D., Coláiste Mhuire Gan Smál, Gaeloideachas, An Chigireacht, na scoileanna atá ag glacadh páirt ghníomhach sa togra seo agus an tSeirbhís Um Fhorbairt Ghairmiúil (PDST).


Screen Shot 2018-09-28 at 20.07.56